Välkommen till Hässelbymoderaterna!

 

 

 

Ordförande: Amir Adan
Vice ordförande: Arne Genschou

Ledamöter:
• Louise Ajnesjö
• Elias Granqvist
• Leif Bokström
• Svante Erlandsson
• Alicja Lindell
• Ann-Margrete Nilsson
• Jennyfer Redin