Välkommen till Hässelbymoderaterna!

 

Ordförande: Arne Genshou

Vice ordförande: Louise Ajnesjö

 

Ledamöter:

Ann-Margrete Nilsson
Louise Ajnesjö
Julia Gruvin
John Andén
Fredrik Ringblom

Kontakta oss på hasselbymoderaterna@gmail.com